1 August 2016

ENGLISH LANGUAGE WEEK IN CAMP 2016


"English In Camp 2016" telah dianjurkan oleh Panitia Bahasa Inggeris bagi mencungkil bakat murid murid untuk mempraktikkan penggunaan bahasa tersebut dalam seharian. Sepanjang minggu tersebut, murid murid dan semua kakitangan sekolah akan berkomunikasi dalamn Bahasa Inggeris. 

Dua orang guru Praktikum iaitu teacher Tai dan teacher Daphne adalah tunjang belakang dalam memastikan program ini berjalan dengan jayanya.

Antara aktiviti yang diadakan dalam minggu tersebut adalah seperti a. Year 1 Rhyming Competition
b. Year 2 Poem Recitation
c. Year 3 Poem Recitation
d. Year 4 Storytelling
e. Year 5 Storytelling
Murid-murid akan dibahagikan kepada dua kategori iaitu Tahap I dan Tahap II.

Semoga aktiviti ini akan dapat menyemai di jiwa murid-murid tentang pentingnya penguasaan bahasa kedua ini dalam menuntut ilmu ke peringkat yang lebih tinggi.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...