PIAGAM SEKOLAH


PIAGAM SEKOLAH
SKBPT
·      Melahirkan pelajar yang berilmu, berketerampilan, kreatif, berdisiplin dan bertakwa

·      Mewujudkan budaya kerja yang bersih, cekap dan amanah di kalangan pendidik dan pekerja-pekerja sekolah.

·      Sentiasa menjalin permuafakatan antara sekolah dengan ibu bapa untuk mencapai matlamat sekolah dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...